العاملين


 Anıl  Çil
 Anıl  Çil

Anıl Çil


عنوان البريد الإلكتروني لـ Anıl  Çil
Anıl Çil

 Emin Çakmak
 Emin Çakmak

Emin Çakmak


عنوان البريد الإلكتروني لـ Emin Çakmak
Emin Çakmak

 İsmail Akçıl
 İsmail Akçıl

İsmail Akçıl


عنوان البريد الإلكتروني لـ İsmail Akçıl
İsmail Akçıl

 Yunus Gürkan
 Yunus Gürkan

Yunus Gürkan


عنوان البريد الإلكتروني لـ Yunus Gürkan
Yunus Gürkan

Tayfun Aybek
Tayfun Aybek

Tayfun Aybek


عنوان البريد الإلكتروني لـTayfun Aybek
Tayfun Aybek

حول

Map2heal, CEO

Erkan Karataş
Erkan Karataş

Erkan Karataş


عنوان البريد الإلكتروني لـErkan Karataş
Erkan Karataş

حول

I'm just a regular person who believes life is simple.

Güçlü Kıvanç
Güçlü Kıvanç

Güçlü Kıvanç


عنوان البريد الإلكتروني لـGüçlü Kıvanç
Güçlü Kıvanç

Graphic & UI Designer
Graphic & UI Designer

Graphic & UI Designer


عنوان البريد الإلكتروني لـGraphic & UI Designer
Graphic & UI Designer

حول

Frontend developer

Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA
Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA

Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA


عنوان البريد الإلكتروني لـSales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA
Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA

Tuğçe Doğu
Tuğçe Doğu

Tuğçe Doğu


عنوان البريد الإلكتروني لـTuğçe Doğu
Tuğçe Doğu

Uğur Dökmeci
Uğur Dökmeci

Uğur Dökmeci


عنوان البريد الإلكتروني لـUğur Dökmeci
Uğur Dökmeci

UluCloud
UluCloud

UluCloud


عنوان البريد الإلكتروني لـUluCloud
UluCloud