SAS İstatistikler – Danışan Profilleri ve Geribildirimler


SAS, her bireyde var olan potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefleyen araştırmaya, geliştirmeye ve uygulamaya dayalı yenilikçi yöntemler kullanan, işitsel işlemleme süreçleri, dil, bellek, algılama, fiziksel&sosyal yetiler, konuşma, okuma&yazma ve duygusal gelişim basamaklarını destekleyen uluslararası bir kuruluştur.
مصدر عنوان إنترنت : http://tr.sascentre.com/sayfa/istatistikler

Yöntemimiz, bilimsel olarak kanıtlanmış bir temel üzerine kurulmuş olmakla birlikte, programlarımızın etkinliği üzerine yıllık olarak verilerimizi 6 farklı aşama ile topluyoruz.

 • Program öncesi – sonrası değerlendirme sonuçları;
 • Değerlendirmeler ve programların uygulanma aşaması esnasında uzman kadromuz tarafından edinilen gözlemler;
 • Program esnasında ve sonrasında, danışanlarımızdan (aile, öğretmen, bakıcı gibi) alınan yazılı&sözlü geribildirimler (Danışan yorumlarına bakınız);
 • Danışanlarımızdan alınan, program öncesi formlar (Aşağıya bakınız.);
 • SAS'ın araştırma projelerinde yer alması ile eğitim kuruluşlarından alınan geribildirimler (Akademik Çalışmalara bakınız);
 • Eğitim hastaneleri ve Üniversiteler gibi eğitim kurumlarında yapılan araştırmalardan alınan geribildirimler (Akademik Çalışmalara bakınız).

Bağlantılar:


Danışan Profili

Aşağıdaki örneklem grubu 2011/12 arası SAS Merkezine gelen 1000 danışandan oluşturulmuştur.

Cinsiyet

Erkek: % 70.0
Kız:% 30.0
Client Profile Gender

Yaş Grupları

0 - 3:% 2.6
4 - 7:% 31.4
8 - 11:% 33.7
12 - 15:% 16.6
16 - 19: % 5.8
20+:% 9.9
Client Profile Age

Tanılar

Danışanların birden fazla tanıyı gösterdiği durumlarda, her bir koşul ayrı ayrı değerlendirilip % 100 toplam üzerinden değerlendirilmiştir.

Dikkat Eksikliği:% 51.2
Öğrenme:% 21.9
İşitme & Konuşma: % 21.5
Otizm / YGB:% 16.7
Disleksi:% 16.0
Hiperaktivite:% 14.5
Davranış:% 4.5
Client Profile - Conditions

Danışan Geribildirimleri

Tüm danışanlara programlar sonrası anket formu verilerek belirlenen 27 farklı kategori için aşağıdaki değerleri kullanarak ilerleme düzeylerini derecelendirmeleri istendi.
Client Feedback Score Explanation

 • Büyük İlerleme = +100 puan;
 • Orta İlerleme = +67 puan;
 • Hafif İlerleme = +33 puan;
 • Aynı = 0 puan;
 • Kötüye Gitme = -100 puan;
 • Uygun Değil = Boş bırakılan.


Toplanan puanlar -100 (kötüye gitme) ile 0 (aynı) ve +100 (büyük ilerleme) şeklinde bir çizelge içinde değerlendirildi. Buna göre her pozitif puan, bir ilerlemeyi belirtmektedir.

Tüm Danışan Geribildirimleri (Tüm tanılar – Toplam Puanlar, s=254)

Client Feedback AllDanışanların % 1.6'sında Kötüye gitme;
Danışanların % 29.9'unda Hafif İlerleme;
Danışanların % 40.2'sinde Orta İlerleme;
Danışanların % 28.3'ünde Büyük İlerleme.

Her kategori için, ortalama skorlar yüksek skorlardan başlanarak aşağıda sıralanmıştır. Tüm pozitif skorlar, ilerleme belirtmektedir.

Anlama/Algılama:+58.2
Kendine güven:+55.1
Yönergeleri takip etme:+54.2
Sosyal iletişim:+54.1
Öğrenme becerisi:+52.9
Dikkat:+52.0
Davranış:+51.6
Dil Kullanma Kabiliyeti:+51.3
Konuşma gelişimi:+51.3
Telaffuz:+49.5
Okuma becerisi:+48.1
Duygusal gelişim:+46.8
Yazma becerisi:+45.1
Göz teması:+41.9
El yazısı:+41.5
Matematik:+40.9
İşitme:+40.0
Denge / Kordinasyon:+39.1
İlaç kullanımı azalması:+37.3
Düşünmeden hareket etme: +34.9
İnce motor becerileri:+34.8
Kaba motor becerileri:+32.0
Hiperaktivite:+31.6
Görme:+31.3
Tuvalet eğitimi:+30.7
Uyku alışkanlığı:+21.6
Yeme alışkanlığı:+21.5
Client Feedback by Category

Öğrenme Güçlükleri (toplam skor, s=75)

Client Feedback LearningDanışanların % 1.3'ünde Kötüye gitme;
Danışanların % 32.0'ında Hafif İlerleme;
Danışanların % 36.0'sında Orta İlerleme;
Danışanların % 30.7'sinde Büyük İlerleme.

En sık görülen 10 kategori için ortalama skorlar, yüksek skorlardan başlanarak listelenmiştir. 27 kategorinin tümü, pozitif ilerleme belirtmektedir.

İlaç kullanımı azalması:+70.3
Özgüven:+62.3
Anlama / Algılama:+54.0
Davranış:+53.6
Dikkat:+48.6
Yönergeleri takip etme: +48.5
Öğrenme becerisi:+46.4
Okuma becerisi:+44.8
Yazma becerisi:+40.7
Matematik:+38.0
Client Feedback Learning by Category

Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite (toplam skor, s=130)

Client Feedback ADHDDanışanlarda Kötüye gitme görülmedi;
Danışanların % 26.2'sinde Hafif İlerleme;
Danışanların % 41.5'inde Orta İlerleme;
Danışanların % 32.3'ünde Büyük İlerleme.

En sık görülen 10 kategori için ortalama skorlar, yüksek skorlardan başlanarak listelenmiştir. 27 kategorinin tümü, pozitif ilerleme belirtmektedir.

Anlama / Algılama:+61.5
Dikkat:+59.1
Özgüven:+58.9
Yönergeleri takip etme:+58.8
Öğrenme becerisi:+56.8
Davranış:+54.6
Duygusal gelişim:+54.0
İlaç kullanımı azalması:+46.3
Düşünmeden hareket etme: +40.8
Hiperaktivite:+34.5
Client Feedback ADHD by category

Disleksi (toplam skor, s=47)

Client Feedback DyslexiaDanışanlarda Kötüye gitme görülmedi;
% 23.4'ünde Hafif İlerleme;
% 36.2'sinde Orta İlerleme;
% 40.4'ünde Büyük İlerleme.

En sık görülen 10 kategori için ortalama skorlar, yüksek skorlardan başlanarak listelenmiştir. 27 kategorinin tümü, pozitif ilerleme belirtmektedir.

Özgüven:+66.7
Anlama / Algılama:+65.1
Öğrenme:+64.1
Okuma becerisi:+63.7
Yönergeleri takip etme: +60.4
Yazma becerisi:+60.2
Dikkat:+58.6
Dili kullanma kabiliyeti:+55.3
El yazısı:+54.6
Matematik:+50.9
Client Feedback Dyslexia by Category

Asperger Sendromu / Otizm / YGB (toplam skor, s=60)

Client Feedback ASDDanışanların % 5.0'ında Kötüye gitme görüldü;
Danışanların % 36.7'sinde Hafif İlerleme;
Danışanların % 40.0'ında Orta İlerleme;
Danışanların % 18.3'ünde Büyük İlerleme.

En sık görülen 10 kategori için ortalama skorlar, yüksek skorlardan başlanarak listelenmiştir. 27 kategorinin tümü, pozitif ilerleme belirtmektedir.

Anlama / Algılama:+55.9
Dili kullanma kabiliyeti:+54.4
Konuşma gelişimi:+52.9
Yönergeleri takip etme: +52.3
Telaffuz:+51.0
Öğrenme becerisi:+50.3
Dikkat:+48.3
Sosyal İletişim:+43.9
Göz teması:+42.0
Duygusal gelişim:+38.2
Client Feedback Autism by Category

İşitme & Konuşma (toplam skor, s=47)

Client Feedback Hearing and SpeechDanışanlarda Kötüye gitme görülmedi;
Danışanların % 25.5'inde Hafif İlerleme;
Danışanların % 44.7'sinde Orta İlerleme;
Danışanların % 29.8'inde Büyük İlerleme.

En sık görülen 10 kategori için ortalama skorlar, yüksek skorlardan başlanarak listelenmiştir. 27 kategorinin tümü, pozitif ilerleme belirtmektedir.

Sosyal İletişim:+63.1
Konuşma gelişimi:+61.7
Dili kullanma kabiliyeti:+60.0
Telaffuz:+57.3
Özgüven:+56.7
Davranış:+53.8
Anlama & Algılama:+53.3
Yönergeleri takip etme: +52.6
Öğrenme becerisi:+52.0
İşitme:+41.0
Client Feedback Hearing and Speech by Category

تعليقات

تحميل...

المؤلف

المقالات ذات الصلة