KORONAR ŞUNTLAMA ӘMӘLİYATLARI


ÜRӘK DAMARLARININ DARALMASI VӘ YA TAMAMӘN TUTULMASI İLӘ ÖZÜNÜ GÖSTӘRӘN TAC DAMAR XӘSTӘLİYİ DӘRMAN MÜALİCӘSİNӘ CAVAB VERMİRSE YA DA BALON İLӘ AÇILABİLMİRSӘ CӘRRAHİYYӘ ӘMӘLİYATINA EHTİYAC VARDIR.

ӘNӘNӘVİ ŞUNTLAMA ӘMӘLİYATLARINDA DÖŞ QӘFӘSİ ÖN TӘRӘFDӘN AÇILIR VӘ AŞAGI ӘTRAFLARDAN ALINAN VENOZ DAMAR TIXALI OLAN ÜRӘK DAMARLARINA CALAQ EDİLӘRӘK ÜRӘYİN YENİDӘN QİDALANMASI BӘRPA EDİLİR.ÜRӘK YENİDӘN OKSİGEN İLӘ TӘMİN OLUNUR VӘ BAŞ VERӘ BİLӘCӘK MYOKARD İNFARKTININ QARŞISI ALINIR.BU ӘMӘLİYYAT ZAMANI ÜRӘK AĞ CYӘR APARATINDAN İSTİFADӘ EDİLİR. APARAT ӘMӘLİYYAT ZAMANI BӘDӘNDӘKİ QANI ӘVVӘLCӘ KӘNARDAKI POMPA SİSTEMİNӘ ALIR,QANI OKSGENLӘŞDİRİR SONRA BӘDӘNӘ VӘ ORQANLARA QAYTARIR.YӘNİ ÜRӘYİN VӘ AGCİYӘRİN FUNKSİYASINI ÜZӘRİNӘ GÖTÜRӘRӘK HӘR İKİSİNİN ӘMӘLİYAT ZAMANI DAYANDIRILMASINA ŞӘRAİT YARADIR.DAHA SONRA CӘRRAH ÜRӘKDӘKİ TIXANMIŞ DAMARA ALINAN DAMARI TӘK-TӘK CALAQ EDİR.BU ӘMӘLİYATA XALQ ARASIN DA DAMAR DӘYİŞDİRİLMӘSİ DEYİLİR.

TOBB ETÜ XӘSTӘXANASNIN ÜRӘK-DAMAR CӘRRAHİYӘ ŞÖBӘSİNDӘ BU ӘMӘLİYYATLAR ÜRӘK-AG CİYӘR APARATI İSTİFADӘ EDİLMӘDӘN YӘNİ ÜRӘYİ DAYANDIRMADAN DÖYÜNӘN ÜRӘKDӘ HӘYATA KEÇİRİLİR.BELӘLİKLӘ ӘMӘLİYYAT ZAMANI ÜRӘYİ DAYANDIRIB SONRA YENİDӘN İŞӘ SALMAĞA EHTİYAC QALMIR. NӘTİCӘDӘ ÜRӘK-AGCİYӘR APARATININ XӘSTӘYӘ VERӘBİLӘCӘYİ ZӘRӘRLӘR TAMAMӘN ARADAN QALDIRILMIŞ OLUR (XÜSUSӘN YAŞLI XӘSTӘLӘR).DİGӘR TӘRӘFDӘN AŞAGI ӘTRAFLARDAN ALINAN VENOZ DAMARLARIN ÖMRÜ ÇOX UZUN OLMADIĞINA GÖRE KOLLEKTİVİMİZ TӘRӘFİNDӘN SADӘCӘ ÖMRÜ DAHA UZUN OLAN ARTERİYAL DAMARLAR İSTİFADӘ EDİLİR.’’DÖYÜNӘN ÜRӘKDӘ ARTERİYAL DAMARLARLA ŞUNTLAMA ’’ADI İLӘ XӘSTӘXANAMIZIN ÜRӘK-DAMAR CӘRRAHİYӘSİ KOLLEKTİVİ TӘRӘFİNDӘN İLLӘRDİR MӘNİMSӘNӘN VӘ TӘTBİQ EDİLӘN BU METOD BEYNӘLXALQ SӘVİYYӘDӘ DӘ DİGӘR CӘRRAHLARIN DİQQӘTİNİ ÇӘKMİŞDİR.

DÖYÜNӘN ÜRӘKDӘ ŞUNTLAMA ӘMӘLİYYATI CӘRRAHİYӘNİN RİSKİNİ ӘN AŞAGI SӘVİYYӘYӘ ENDİRMİŞ, EYNİ ZAMANDA DӘYİŞDİRİLӘN DAMARLARIN ARTERİYAL OLDUGU ÜÇÜN DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLDUGU TӘSDİQ EDİLMİŞDİR.


تعليقات

تحميل...

المؤلف

تعليقات المؤلف

إستبدال الصمام الأبهري و الأبهر الصاعد

عمليات تبديل أم الدم الأبهرية مع الصمام الأبهري التي كانت ذات يوم عمليات كبيرة و...

اقرا المزيد

ما هي عمليات صمامات التاجي؟ هل هي خطرة؟

الصمامات هي التي تنظم تدفق الدم حسب ضخ القلب وتقع الصمامات بين الأقسام الداخلية ...

اقرا المزيد

عملية قلب عن طريق فتحة جراحية بعرض المفتاح

تُجرِى عمليات القلب في مركز جراحة القلب التابع لمستشفى الطوب الخاص عن طريق جرح ص...

اقرا المزيد

المقالات ذات الصلة