Göz ve Bahar Alerjileri


Baharın ılık güneşini tenimizde hissetmeye başladık. Doğa uyandı, ağaçlar ve çiçekler coşkuyla renk ve koku cümbüşü içindeki yerlerini aldı. Yazın eli kulağında. Pek çoğumuz için bu mevsim yılın en güzel mevsimi. Ama bahar alerjisi olanlar için bu renkler ve kokular kabus adeta. Havada bahar kokusu olması demek onlarca çeşit polen, tatlı tatlı esen rüzgarla savruluyor demek aslında. Yanan, kaşınan kırmızı gözler; sürekli akan, tıkalı bir burun; hatta bazılarımız için nefes darlığı ve öksürük demek.

Gelin bahar alerjisinin gözlerimizi nasıl etkilediğine, nasıl korunacağımıza bir göz atalım...

Dünya nüfusunun yaklaşık % 20'si yaşamları boyunca en az bir kez alerjik göz hastalıklarına yakalanırlar. Her yaştan ve cinsten insan etkilenebilirse de, göz yüzeyindeki bağışıklık sistemi erken yaşlarda tam olgunlaşmadığı için 3 yaş altında oldukça nadirdir. 5 yaşından sonra olgu sayısı hızla artar. Adölesan ve genç erişkin yaş grubu en sık görüldüğü yıllardır; bu yaş grubu eğitim ve iş yaşamında aktif olduğundan hastalık günlük yaşamın konforunu azaltmakta, çok sayıda hekim ziyaretine, iş günü ve eğitim günü kayıplarına yol açmaktadır.

Tüm alerjik konjonktuvitler içinde en sık görülen tablo mevsimsel allerjik konjonktuvit(saman nezlesi)dir. Tüm olguların % 90'ını oluşturur ve çoğu kez rinit ve sinüzitle birliktedir. Tipik olarak her iki gözde ve aniden başlar; havada bulunan polen vb çevresel allerjenlere karşı gelişen bir tablodur. Diğer alerkik konjonktuvitlere göre daha hafif seyreder. Bitki örtüsünden zengin coğrafi bölgelerde daha sık görülürler. İçinde bulunduğumuz mevsimde bahar polenleri mevsimsel allerjik konjonktuvitin en önemli nedenidir. Ancak bitkilerin polenizasyon dönemleri farklı farklıdır. Örneğin meşe ağacının polinasyon dönemi nisan-mayıs aylarıyken fındık ağacınınki şubat-mart aylarıdır. Bazı ağaçlarda polenizasyon sonbaharda olur. Örneğin gürgen poleni allerjisinde yakınmalar eylül-ekim aylarında daha fazladır. Çimen, ısırganotu gibi otsu bitkilerin polinasyon dönemi daha uzundur ve Nisan ayında başlayıp Ekim sonuna kadar devam eder. Bu nedenle hastanın hangi bitkilere duyarlı olduğu bilinirse mevsimsel alerjik konjonktuvitler daha kolay kontrol edilebilirler. Hem korunma önlemleri, hem de tıbbi tedavi bu sayede daha başarılı olur.

Diğer alerjik konjonktuvit tabloları yılboyu alerjik konjonktuvit, atopik alerjik konjonktuvit, kontakt lense bağlı alerjik konjonktuvit ve vernal alerjik konjonktuvit olarak sayılabilir. Yılboyu (Peranneal) konjonktuvitte seyir daha kroniktir ve semptomlar daha hafiftir. Mevsimsel olmayan allerjenler(hayvan tüyü, ev tozu ve diğer solunum yoluyla alınan allerjenler) söz konusudur. Tüm allerjik konjonktuvitler içindeki sıklığı % 4-5 dolayındadır. Vernal konjonktuvit Genellikle 10 yaşından küçük erkek çocuklarda görülür ve 5-10 yıllık bir alevli dönem sonrasında sakinleşir. Her iki gözde kaşınma, sulanma, ışığa hassasiyet, yabancı cisim hissi ve yoğun sümüğümsü salgı ile seyreder. İlkbaharda, güneşli günlerin başlangıcı ile başlar, sonbaharda sakinleşir. Saman nezlesi ile karışabilir. Doğru tedavi için ayırıcı tanı şarttır. Atopik keratokonjonktuvit sıklıkla 30-50 yaş erkeklerde görülür. Tüm allerjik konjonktuvitlerin % 1 den azını oluşturur ve mevsimsel ilişki göstermez. Diğer atopik hastalıklarla birlikte olabilir (Atopik dermatit, rinit, asthma gibi). Ağır kronik konjonktuvit, konjonktival fibrozis ve kuru göz sendromuna yol açabilir. Kapak kenarlarının tutulumu ile egzema, kapak kenarlarındaki yağ bezlerinin enfeksiyonu(meibomitis) ve kirpiklerde dökülme gözlenebilir. Dev papiller konjonktuvit Kontakt lens kullanan hastalarda, kontakt lenslere veya bakım solüsyonlarına karşı gelişen bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Tanı için hikaye ve klinik yeterlidir. Tedavisi esnasında kontakt lenslerin kullanımına son verilmesi ya da günlük kullan-at lenslere geçilmesi gerekebilir. Bazen lens kullanım şemasında veya bakım solüsyonlarında yapılacak değişikliklerden de yarar görebilir. Ancak kontakt lens kullanan hastalarda mevsimsel alerjik konjonktuvitin de görülebileceği ve daha şiddetli seyredebileceği hatırlanmalıdır.

Mevsimsel allerjik konjonktuvitlerde tedavi

Bahar aylarında semptomlar başlar başlamaz hekime danışılmalı, ya da önceki yıllarda her yıl tekrarlanması gereken bir tedavi önerildiyse ona başlanmalıdır. Mevsimsel allerjik konjonktuvitlerin tedavisinde yardımcı önlemler en az ilaç tedavisi kadar önemlidir. Polen yükünün fazla olduğu günlerde açık havada bulunmaktan kaçınılmalı, evin havalandırılması için camların açılması değil mümkünse klima kullanılmalıdır. Yine bu dönemde arabanın pencerelerinin kapalı tutulmalıdır. Zorunlu hallerde dışarıya çıkıldıysa göze mümkün olduğunca iyi oturan ve gözü çevreleyen gözlükler kullanılmalıdır. Rüzgarlı havalarda çim biçilmemeli, yeni kesilmiş çimlerin yanına gidilmemeli, dışarıdan eve gelir gelmez duş alınmalı, giysiler değiştirilmeli; en azından yüz yıkanarak kirpiklerdeki polen yükünden kurtulunmalıdır. Dışarıdaki faaliyetlerden sonra eller yıkanmadan göze ve buruna dokunulmamalıdır. Güneşten korunma önemlidir.


Bunları Biliyor musunuz?

-Her bahar tekrarlayan göz kaşıntısı ve sulanma bahar alerjisine bağlı olabilir.

-Tedavi ne kadar erken başlarsa o kadar kolay ve yararlı olur.

-Bahar allerjisi kontakt lens kullanımını güçleştirebilir veya ara verilmesini gerektirebilir. Bazen de tedavinin kendisi bir molayı gerektirir.

-Kuruluğa bağlı yakınmalar alerjik konjonktuvitte bazen artar bazen de azalır.
تعليقات

تحميل...

المؤلف

المقالات ذات الصلة