BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARI


ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNİN ӘN BÖYÜK ӘMӘLİYYATI ARASINDA SAYILAN BU CӘRRAHİYӘ BÜTÜN BӘDӘNӘ QAN APARAN ANA DAMARLARIN (AORTA ) BÖYÜYÜB YIRTILMA RİSKİNİN ARTDIĞI XӘSTӘLӘRDӘ TӘTBİQ EDİLİR.

NORMAL HALDA BU ӘMӘLİYYATDA XӘSTӘ ÜRӘK-AĞ CİYӘR APARATI VASTӘSİLӘ 18 DӘRӘCӘYӘ QӘDӘR SOYUDULUR. ORQANLARIN VӘ BEYİN TOXUMASININ ӘMӘLİYYAT ZAMANI QORUNUB SAXLANMASI ANCAQ BU ŞӘKİLDӘ MÜMKÜN OLUR. XӘSTӘDӘ BÖYÜMÜŞ AORTA DAMARI DӘYİŞDİRİLİR VӘ ONUN YERİNӘ SÜNİ DAMAR YERLӘŞDİRİLİR. BU ӘNӘNӘVİ ÜSULDAN FӘRQLİ OLARAQ XӘSTӘXANAMIZDA KOLLEKTİVİMİZİN ELMİ ARAŞDIRMASI NӘTİCӘSİNDӘ SOYUTMANIN XӘSTӘLӘRDӘ MÜXTӘLİF ӘLAVӘ TӘSİRLӘRӘ YOL AÇMASI SӘBӘBİYLӘ (İFLİC, QANAMA, ÜRӘK AĞ CİYӘR ÇATIŞMAMAZLIQLARI VӘ S,) XӘSTӘLӘR SOYUDULMADAN ӘMӘLİYYAT EDİLİR.

BU ‘’İSTİ ӘMӘLİYYATIN ‘’ ӘN ӘHӘMİYYӘTLİ FAYDASI ӘMӘLİYYAT ZAMANININ CİDDİ ŞӘKİLDӘ QISALDILMASI, LAXTALANMA PROBLEMLӘRİ, TROMB ATMA VӘ BEYİN DAMARLARININ İŞEMİYASI KİMİ BİR ÇOX FӘSADLARIN QARŞISININ ALINMASIDIR.


تعليقات

تحميل...

المؤلف

تعليقات المؤلف

طريقة إجراء عمليات دون إيقاف القلب

عندما نتحدث عن عمليات القلب المفتوح يخطر على أذهاننا أن هذه العلميات تتم مع إيقا...

اقرا المزيد

قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمشفى TOBB ETÜ الخاص

قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمشفى TOBB ETÜ الخاص لديه فريق عمل مبتكرٍ متحمس...

اقرا المزيد

عملية قلب عن طريق فتحة جراحية بعرض المفتاح

تُجرِى عمليات القلب في مركز جراحة القلب التابع لمستشفى الطوب الخاص عن طريق جرح ص...

اقرا المزيد

"عمليات جراحة القلب من شقٍ بحجم "ثقب المفتاح

يمكن إجراء عملية جراحية من شقٍ صغير دون إيقاف القلب من أجل فتح الانسداد الحاصل ف...

اقرا المزيد

المقالات ذات الصلة

جراحة القلب والأوعية الدموية

عملية الشريان التاجي . عملية صمام القلب : عملية صمام الشريان الأبهر . عملية صمام...

إستبدال الصمام الأبهري و الأبهر الصاعد

عمليات تبديل أم الدم الأبهرية مع الصمام الأبهري التي كانت ذات يوم عمليات كبيرة و...